Most searched books

Archives

Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi's Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och organization. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar medicine books

Combined Scintigraphic and Radiographic Diagnosis of Bone by Yong-Whee Bahk PDF

Sung Ae basic sanatorium, Seoul, Korea. Emphasizes the price of pinhole scintigraphy in diagnosing bone and joint ailments. This moment variation covers new pinhole scintigraphic ideas: dual-head pinhole scintigraphy and pinhole SPECT. For radiologists, nuclear physicians, orthopedic surgeons and different experts.

New PDF release: DNA Microarrays for Biomedical Research: Methods and

DNA microarray know-how has revolutionized study some time past decade. at the start an software for mRNA expression experiences, the expertise now has unfold to different functions corresponding to comparative genomic hybridization, SNP and mutation research. In DNA Microarrays for Biomedical examine: equipment and Protocols, specialists discover those now well-known purposes, addressing probe layout concepts, fabrication concerns and offering sensible examples of precise equipment for iteration of top of the range DNA microarray facts.

Norbert Ulfig's Kurzlehrbuch Histologie PDF

Stressfrei und sicher durch die Prüfung - prüfungsrelevantes Wissen auf den Punkt gebracht:- Zytologie, Allgemeine Gewebelehre- Spezielle Histologie der Organe- Orientiert am aktuellen Gegenstandskatalog- farbige Schemazeichnungen und mikroskopische Aufnahmen- eindrückliche Fallbeispiele als Kapiteleinstieg- klinische Bezüge zum besseren Verständnis der GrundlagenDas gesamte prüfungsrelevante Wissen für das Fach Histologie und Zytologie für Prüfungen im Semester und für das Physikum.

Extra info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Cultural theory and popular culture: a reader. London: Prentice Hall. Stein, L. (1967). The doctor - nurse game. Archives of General Psychiatry, (16), 699-703. , Kovasim, M. & Ketola, O. (1997). Nursing culture - some view­ points. Journal ofAdvanced Nursing, (25), 186-190. Ungdomsbarometern. (2005/2006). Sammanfattning av rapporten Studier och karriär. Stockholm: Landstingsförbundet. Wikipedia. (2009). Den fria encyklopedin. wikipedia. [Hämtad 2009-09-17]. LÄSTIPS Davies, K. (2001). Disturbing Gender.

Journal ofAdvanced Nursing, (25), 186-190. Ungdomsbarometern. (2005/2006). Sammanfattning av rapporten Studier och karriär. Stockholm: Landstingsförbundet. Wikipedia. (2009). Den fria encyklopedin. wikipedia. [Hämtad 2009-09-17]. LÄSTIPS Davies, K. (2001). Disturbing Gender. On the doctor-nurse relationship. Studies in Sociology vol. 4. Lund: Lunds universitet. Ekstrand, P. (2006). Tarzan och Jane . Hur män som sjuksköterskor formar sin identitet. (Akad. ). Uppsala studies in Education no109. Uppsala univer­ sitet Lilja Andersson, P.

Människokroppen hade i sin tur fyra centrala organ; mjälte, hjärna, lever och hjärta, som var knutna till kroppsvätskorna svart galla, slem, gul galla och blod. En obalans mellan kroppsvätskorna ledde till sjukdom. Fyra olika egenskaper hos människan beskrev sym­ tomen och dessa var torr, fuktig, varm och kall. Kr. och detta synsätt på sjukdom och behandling var vecklad, eller mi örtmedi och den var fortj de sjuka barmhä själen v< dåtiden� sig att lä mellan 1 att vara Från dessa va tinerord ken, dvs Dessa m livegna i Undt Luthers rådande fram till 16oo-talet.

Download PDF sample

Rated 4.62 of 5 – based on 26 votes

Comments are closed.